Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tanulmányok a neveléstudományok köréből

Időpont: 2019. november 27. 17:00 – 17:30

Az esemény címe: Tanulmányok a neveléstudományok köréből
Kezdés: 2019. november 27. 17:00
Zárás: 2019. november 27. 17:30
Helyszín: Líceum, A. 213. terem

Szakmai felelős: Dr. Virág Irén, intézetigazgató, egyetemi docens
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): PK
Az esemény műfaja: Könyvbemutató
Tudományterület: Bölcsészettudományok, neveléstudományok
Szervező egység: Neveléstudományi Intézet
Kapcsolattartó: Dr. Virág Irén, virag.iren@uni-eszterhazy.hu

Szakmai összefoglaló:

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 előadássorozat keretében az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudomány Intézetének könyvbemutatóján az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményeinek sorozatában idén megjelent „Tanulmányok a neveléstudományok köréből" című kötet bemutatására kerül sor. A tanulmánykötet szerkesztői Dr. Ugrai János és Dr. Virág Irén. A könyv 13 írást közöl. A tanulmánykötet közleményei ez alkalommal is a témák széles horizontját érintik, a már megszokott módon helyet kapnak benne a pedagógiatörténeti, alkalmazott oktatáselméleti, speciális neveléselméleti és szakpedagógiai részdiszciplináris területek. A kötet szerzői jelen esetben is a Neveléstudományi Intézet munkatársai mellett az egyetemünkön működő kutatócsoportok tagjai, oktatói, doktorandusz hallgatói. Az első tematikus egységet a neveléstörténeti kutatások képezik, melyek közt a német felvilágosodás, a felekezeti tanítóképzésben folyó énektanítás, a budapesti Református Főgimnázium, az iskolán kívüli népművelés, valamint a magyarországi könyvtárosképzés történeti kontextusai olvashatók. A következő blokk az iskola-és pedagóguskutatások eredményeibe nyújt betekintést az egyes területek színes palettáját megjelenítve az iskolai szocializáció hatékonyságának mérése területén, egy alternatív iskola koncepcióján keresztül, valamint a tanulói státuszhelyzet és az iskolai teljesítmény összefüggésének, a pedagógusok szakmai életútgörbéjének, illetve a mozgásterápiák elérhetőségének elégedettségi mutatói bemutatásával.
A harmadik tartalmi fejezet a közművelődéshez kapcsolódó tanulmányoknak ad helyet a jogszabályi változásokat, az értékfeltárást, és az elektronikus könyvtárak alkalmazásainak lehetőségeit érintve. Tanulmánykötetünket a szakmai közönség mellett hallgatóink számára is ajánljuk. Reméljük, hogy az olvasott írások felkeltik érdeklődésüket és mind tanulmányaikban, mind saját kutatásaik során hasznosítani tudják a bemutatott eredményeket

A kötet a Líceum Kiadó gondozásában jelent meg.
A könyvet bemutatja: Dr. Mogyorósi Zsolt, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese.


< Vissza