Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Értékek a neveléstudományban

Időpont: 2019. november 27. 11:30 – 17:00

Az esemény címe: Értékek a neveléstudományban
Kezdés: 2019. november 27. 11:30
Zárás: 2019. november 27. 17:00
Helyszín: Líceum, A. 213. terem

Szakmai felelős: Dr. Virág Irén, intézetigazgató, egyetemi docens
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): PK
Az esemény műfaja: Tudományos konferencia
Tudományterület: Bölcsészettudományok, neveléstudományok
Szervező egység: Neveléstudományi Intézet, MTA MAB Pedagógiai Szakbizottság
Kapcsolattartó: Dr. Virág Irén, virag.iren@uni-eszterhazy.hu

Szakmai összefoglaló:

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 előadássorozat keretében rendezett Értékek a neveléstudományban című konferencia azt kívánja megjeleníteni, miként ragadható meg a neveléstudomány diszciplináris sokszínűsége a nevelés, a tanítás, a tanulás, a tanuló, és az iskola világában. Kétségtelen, hogy az iskola a társadalmi környezetünk egyik legmeghatározóbb intézménye, ugyanakkor a nevelés és művelődés az iskola falain túl is kiemelten fontos területek. A konferencia három tematikus blokkjában a pedagógiatörténet, pedagóguskutatás, iskolakutatás, nevelésfilozófia és közművelődés különböző vetületei jelennek meg.

Program

Köszöntő: Virág Irén
11.30 – 13.30
Kvaszingerné Prantner Csilla- Emri Zsuzsanna: Jellemezhető-e a tanulás hatékonysága EEG regisztrátummal?
Csernai Zoltán: Az informatikai gondolkodás helye a kompetenciák rendszerében
Vas-Hüber Gabriella Margit: (Vita)kultúra Kant és Schlegel felvilágosodás filozófiája kapcsán
Loboczky János: Hagyomány és modernitás Karácsony Sándor nevelésfilozófiájában
Tengely Adrienn: A felnőtt katekézis kérdése a 20. században az egri egyházmegyei zsinatokon
Simándi Szilvia-Rakusz Márta: Közösségi művelődés idős korban – két jó gyakorlat Felsőtárkányból
13.45 – 15.15
Medovarszki István: Celestin Freinet Modern Iskola koncepciója
Turós Mátyás: Mintavételi stratégiák és mérőeszközök a nevelési vizsgálat komplex modelljében
K. Nagy Emese: A tanulói státuszhelyzet összetettsége
Nagy Ádám: Neveljünk jedit! – Káprázat-e a képzelet pedagógiája?
15.30 – 17.00
Orgoványi-Gajdos Judit: A pedagógusok szakmai életút görbéje
Ugrai János: A kocsma, mint nevelési színtér - kétszáz évvel ezelőtt
Kovács László: A tanítójelöltek gyakorlati felkészítésének átalakulása az egri képzőben a két világháború között
Oszlánczi Tímea: A magyarországi közművelődési intézmények feltételrendszere a statisztikák mentén
Mogyorósi Zsolt-Virág Irén: Kompetenciafejlődés önreflexiókban
Zárszó: Simándi Szilvia


< Vissza