Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Normativitás szóban és írásban

Időpont: 2019. november 25. 15:30 – 17:00

Az esemény címe: Normativitás szóban és írásban – A Magyar Nyelvészeti Tanszék új kiadványainak bemutatója
Kezdés: 2019. november 25. 15:30
Zárás: 2019. november 25. 17:00
Helyszín: Líceum, A. 213. terem

Szakmai felelős: Dr. Domonkosi Ágnes, tanszékvezető főiskolai tanár
A rendezvény tudományterülete szerint illetékes kar (vagy kar szintű szervezeti egység): BMK
Az esemény műfaja: Könyvbemutató
Tudományterület: Bölcsészettudományok, nyelvtudományok
Szervező egység: Magyar Nyelvészeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. Domonkosi Ágnes, domonkosi.agnes@uni-eszterhazy.hu

Szakmai összefoglaló:

A könyvbemutatón a Magyar Nyelvészeti Tanszék oktatóinak munkájaként megjelent 3 új kötettel ismerkedhetünk meg.
Ludányi Zsófia Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből (Pandora-könyvek 41. Eger, Líceum Kiadó, 2019) című tanulmánykötetét Zimányi Árpád mutatja be.
Jánk István Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben (Nyitra, 2019) címmel megjelent monográfiáját Domonkosi Ágnes ismerteti.
A Kárpát-medencei helyesírási versenyek anyagából Bozsik Gabriella és Ludányi Zsófia által szerkesztett Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok címmel összeállított kötet anyagáról H. Tomesz Tímea számol be.
A nyelvi normativitás problematikájához kapcsolódó friss munkákra a kutatókon kívül a hallgatók és a gyakorló pedagógusok figyelmét is igyekszik felhívni a program.


< Vissza